REGULAMIN STAROMIEJSKA SPA
ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY ORAZ JACUZZI

Przed wejściem na teren STAROMIEJSKA SPA należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zasadami korzystania z sauny oraz wanny jacuzzi.

 1. STAROMIEJSKA SPA to prywatna przestrzeń SPA, w której możesz odpocząć i zrelaksować się zapominając o trudach życia codziennego.
 2. Dokonując rezerwacji prywatnej przestrzeni STAROMIEJSKA SPA godzisz się na postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązujesz się do korzystania z sauny oraz wanny jacuzzi na poniżej opisanych zasadach.
 3. Korzystając ze naszego SPA ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie ze SPA.
 4. Za skutki zdrowotne korzystania z sauny oraz jacuzzi odpowiadasz osobiście i korzystasz z tych urządzeń na własne ryzyko.
 5. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zdarzenia powstałe w wyniku złamania zasad niniejszego regulaminu.
 6. W razie jakiegokolwiek wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z sauny oraz jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik STAROMIEJSKA SPA.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z sauny oraz jacuzzi pełni obsługa STAROMIEJSKA SPA. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 8. Naruszając niniejszy regulamin godzisz się z tym, że obsługa może poprosić Cię o opuszczenie obiektu w trybie natychmiastowym.
 9. Za wszelkie wyrządzone przez Ciebie lub innych użytkowników, za których ponosisz odpowiedzialność w trakcie pobytu w STAROMIEJSKA SPA szkody materialne właściciel ma prawo obciążyć Cię finansowo – dążyć do naprawienia szkody.
 10. Dokonując rezerwacji godzisz się z tym, że na terenie STAROMIEJSKA SPA mogą przebywać jedynie osoby powyżej 18 roku życia.
 11. Jeżeli wiesz, że cierpisz na którekolwiek z poniższych schorzeń, bezwzględnie nie możesz korzystać ze STROMIEJSKA SPA:
 • choroby naczyń krwionośnych,
 • choroby serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • przebyty udar,
 • stan zapalny narządów wewnętrznych,
 • padaczka (epilepsja),
 • choroby tarczycy,
 • choroby zakaźne, w tym COVID-19,
 • choroby skóry, problemy dermatologiczne, opatrunki.
 1. Kobiety w ciąży przed wizytą w STAROMIEJSKA SPA wymagają konsultacji z lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.
 2. Przed rozpoczęciem użytkowania strefy relaksu oraz wszelkich urządzeń w STAROMIEJSKA SPA każdy z użytkowników zobowiązany jest do dokładnego umycia ciała pod prysznicem.
 3. W trakcie pobytu w STAROMIEJSKA SPA zobowiązujesz się oraz dbasz o to, aby pozostali użytkownicy przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 4. Przed wejściem na teren STAROMIEJSKA SPA zaleca się zdjąć metalową biżuterię, celem uniknięcia ewentualnych poparzeń.
 5. Dokonując rezerwacji w STAROMIEJSKA SPA jesteś zobowiązany do uiszczenia bezzwrotnego zadatku.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji w STAROMIEJSKA SPA oraz niepojawienia się w umówionym terminie zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Rozumiemy, że z pewnych względów możesz nie mieć możliwości skorzystania z dokonanej rezerwacji, dlatego w przypadku powiadomienia STAROMIEJSKA SPA na 48 godzin przed planowanym terminem rezerwacji o braku możliwości przybycia istnieje możliwość wystawienia przez STAROMIEJSKA SPA vouchera o równowartości wpłaconego zadatku do wykorzystania w STAROMIEJSKA SPA w terminie do 2 miesięcy od jego wystawienia. W każdym innym przypadku zadatek przepada i nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku otrzymania vouchera, dokonania nowej rezerwacji oraz braku możliwości skorzystania z niej voucher przepada, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

Na terenie STAROMIEJSKA SPA bezwzględnie zabrania się:

 1. Wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników, w tym w szczególności broni palnej, ostrych narzędzi, noży, szklanych opakowań, puszek i tym podobnych.
 2. Wnoszenia napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 3. Palenia tytoniu, używania podgrzewaczy tytoniu lub e-papierosów.
 4. Wprowadzania zwierząt.
 5. Wykonywania zabiegów kosmetycznych.
 6. Wnoszenia jedzenia.
 7. Nadmiernego hałasowania.
 8. Nieobyczajowego zachowania bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 9. Powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających ze STAROMIEJSKA SPA lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek.
 10. Wstępu osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających/psychotropowych.
 11. Niszczenia i uszkadzania mienia znajdującego się w STAROMIEJSKA SPA.
 12. Zaśmiecania oraz innego zanieczyszczania pomieszczeń STAROMIEJSKA SPA.
 13. Korzystania z sauny oraz/lub jacuzzi w ubraniu lub butach.
 14. Korzystania z sauny oraz jacuzzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

 1. Korzystając z sauny suchej możemy odprężyć swój organizm, zrelaksować się, a także otworzyć pory i usunąć toksyny z organizmu. Warto pamiętać jednak o podstawowych zasadach korzystania z sauny:
 • przed wejściem do sauny weź szybki prysznic i oczyść ciało, a następnie wytrzyj się ręcznikiem – zwłaszcza włosy,
 • przed wejście do sauny zdejmij wszystkie przedmioty metalowe – mogą Cię oparzyć,
 • nie korzystaj z okularów lub szkieł kontaktowych,
 • korzystaj z sauny nago – materiał w postaci bielizny lub stroju kąpielowego może się przylepić do skóry i Cię poparzyć,
 • korzystaj z sauny używając suchego ręcznika – ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą,
 • nie korzystaj z żadnych kremów – mogą zablokować zdolność wydalania potu,
 • po opuszczeniu kabiny uzupełnij płyny oraz odpocznij około 20-30 minut.
 1. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 5 osób.
 2. Jeden cykl korzystania z sauny powinien trwać około 25 minut: 8–12 minut przebywania w kabinie oraz 8–12 minut stopniowego ochładzanie ciała wodą.
 3. Po wyjściu z sauny należy bezwzględnie schłodzić ciało pod prysznicem. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy. Gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.
 4. Pamiętaj, że tylko i wyłączenie obsługa STAROMIEJSA SPA jest uprawniona do regulacji temperatury sauny ze szczególnym uwzględnieniem regulacji pieca sauny.

ZASADY KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI

 1. Wizyta w jacuzzi to przede wszystkim przyjemność. Już dziesięciominutowa kąpiel obniża poziom stresu i działa na nas relaksująco. Pozwala oderwać się od codziennych problemów i zwiększa komfort psychiczny. Pamiętaj jednak o poniższych zasadach.
 2. Zaleca się wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 3. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
 4. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.
 5. Zaleca się pobyt w wannie jacuzzi nie dłuższy niż 15 minut.
 6. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 7. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze STAROMIEJSKA SPA.
 8. Obowiązkowo przed każdym wejściem do wanny jacuzzi należy dokładnie umyć ciało.
 9. W przypadku zabrudzenia wody w wannie jacuzzi do stanu nieużywalności STAROMIEJSKA SPA może obciążyć Cię karą umowną w kwocie 500,00 zł oraz kosztami naprawy/serwisu urządzenia.
 10. Z wanny jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 11. Osobom przebywającym w wannie jacuzzi zabrania się:
 • powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
 • wpychania osób do wanny lub wypychania osób z wanny,
 • wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych i tym podobnych,
 • nurkowania oraz zanurzania głowy i twarzy,
 • manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,
 • siadania na obrzeżu wanny jacuzzi,
 • wylewania wody poza wannę jacuzzi.

!! UWAŻAJ !!


 ZBYT DŁUGIE KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI ORAZ POŁĄCZONE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. OJAWAMI PRZEGRZANIA ORGANIZMU SĄ: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE, NUDNOŚCI.

!! UWAGA!!


 W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W STREFIE STAROMIEJSKA SPA NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.