Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Medital-Pharm Jarosław Raczyński – Staromiejska.spa

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Medital Pharm Jarosław Raczyński z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 46, 41-800 Zabrze, o numerze NIP: 648-265-58-71, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych „ADMINISTRATOR”- jest przez Medital Pharm Jarosław Raczyński z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 46, 41-800 Zabrze, o numerze NIP: 648-265-58-71, tel.+48 514 215 517.

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy iż dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@medital.pl

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Medital Pharm Jarosław Raczyński

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: NFZ, Urząd Skarbowy) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medital Pharm Jarosław Raczyński, w szczególności: – partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne.

Medital Pharm Jarosław Raczyński, dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis http://staromiejska.spa ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie rezerwacji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies. Dane, o które będziesz proszony w formularzach rezerwacji, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych uniemożliwi nam realizację usługi.

III Cookies (Ciasteczka)

Medital Pharm Jarosław Raczyński, zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Medital Pharm Jarosław Raczyński, stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

IV. Zmiany Polityki Prywatności

Medital Pharm Jarosław Raczyński, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do przez Medital Pharm Jarosław Raczyński, obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Medital Pharm Jarosław Raczyński będzie informować na stronach serwisu.

V. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, przez Medital Pharm Jarosław Raczyński, prosi o kontakt na adres 
e-mail kontakt@medital.pl